FastShop.dk´s COOKIES INFO  - Vi sætter cookies for at opnå en funktionel side og for at huske dine foretrukne indstillinger. Ved hjælp af cookies laver vi statistikker og analyserer besøg på vores side så vi sikrer, at siden hele tiden forbedres, og at vores markedsføring bliver relevant for dig. Hvis du giver dit samtykke, så tillader du, at vi sætter cookies (enten i form af egne cookies og/eller fra tredjeparter), og at vi behandler de personoplysninger, som indsamles via de cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik og privatlivspolitik, hvor du også altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
Herunder kan du vælge cookies til eller fra. Navnet på de forskellige typer af cookies fortæller, hvilket formål de tjener.
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

FastShop.dk / NPS Food Teknik ApS - Cvr. 33038623 - 01.08.2019

Alle Kan handel i vores shop både private og alle typer for erhverv, firmaer med cvr. nr. foreninger, klubber, stat, kommuner og firmaer med EAN nummer kan handle på siden. Alle priser er excl. moms og i danske kroner.

Der tages forbehold for tastefejl.

Handler man som privat person gælder den danske købelov. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer, såfremt anden aftale ikke er indgået.

Betaling: Vores betalingsbetingelser er netto kontant inden afhentning/levering.
Betaling kan ske ved bankoverførsel til vores konto hos spar nord Reg. 9383 konto nr. 4574660314 I webshoppen kan der betales med Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og AmericanExpress.
Bankoverførsel til spar nord Reg. 9383 konto nr. 4574660314
Offentlige virksomheder: EAN faktura betales efter aftale.

Levering/Forsendelse/Fragt: Vi leverer varen hurtigst muligt efter aftale. Se leveringsdage på varen. Priser på fragten vises ved bestilling. Fragtpriser: 0-1 kg. - 74,50 kr. 1-5 kg. - 88,50 kr. 5-10 kg. - 105,00 kr. 10-15 kg. - 160,50 kr. 15-20 kg. - 216,50 kr. 20-30 kg. - 266,50 kr. 30-40 kg. - 286,50 kr. 40-50 kg. - 305,50 kr. Transportskader:

Eventuelle skader skal straks anmeldes til vognmanden som levere varen. Køber skal søge erstatning. Vi hjælper gerne med fremsættelse af krav..
( Alle forsendelser sker for købers risiko.) Returvare: Varer modtages kun retur efter forudgående aftale, og kun når varen er i fejlfri tilstand. Ved returnering fratrækkes 15% af varens værdi, dog minimum kr. 50,-, samt den af os udlagte fragt ved transport.

Varer som er bestilt hjem specielt eller produceret specielt tages ikke retur. Ved fejlekspedition fra vores side bærer vi omkostningerne ved returnering. Når varen sendes retur skal den være i original emballage.

Garanti: Vi giver et års garanti på alle nye maskiner hvis andet ikke er angivet. På brugte eller renoverede maskiner yder vi 3 mdr.s garanti, eller efter aftale. Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen. Ønskes yderligere oplysning eller rådgivning fra os, er denne af vejledende art. NPS Food Teknik ApS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Forbehold for udsolgte varer, taste/trykfejl og evt. prisændringer. (C) Copyright by NPS Food Teknik ApS - 2007-2023

---------------------------------------------------------------------------------
Nedenstående almindelige salgs-og leveringsbetingelser er gældende for NPS Food Teknik A/S og Fastshop.dk (herefter benævnt Fastshop) og kan kun fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Tekniske dokumenter, herunder tegninger og beskrivelser: Alle tekniske specifikationer, illustrationer og prislister i kataloger, på Fastshop m.v. er vejledende og Fastshop kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl herfra. Alle udleverede tekniske dokumenter og teknisk information tilhører Fastshop og må ikke uden samtykke kopieres eller videregives til tredjemand. Priser og betalingsbetingelser: Alle priser er ekskl. moms, afgifter og montering. Levering sker ab lager. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen. Når levering er sket kan varen ikke returneres for kreditering uden sælgers forudgående skriftlige samtykke.

Køber kan således ikke tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav som Fastshop ikke har anerkendt. Den fastsatte betaling skal erlægges af køberen kontant ved leveringen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved manglende rettidig betaling er Fastshop berettiget til at tillægge 2% i rente fra forfaldsdagen pr påbegyndt måned. Der tages forbehold for eventuel regulering af de aftalte priser som følge af ændringer i valutakurser, produktionsomkostninger, materialepriser samt toldsatser m.v. Såfremt køber misligholder de aftalte betalingsbetingelser ved én eller flere leveringer er Fastshop berettiget til at stoppe eventuelle fremtidige leveringer samt kræve erstatning af eventuel tab i den forbindelse. Herefter vil alle ubetalte beløb forfalde til omgående betaling uanset tidligere aftalte betalingsbetingelser. En evt. garanti er betinget af at de aftalte betalingsbetingelser er overholdte. Garanti: Fabriksnye produkter har normalt 1 år’s garanti. Og Brugte varer og demovarer har normalt 3 mdr.’s garanti, med mindre andet er aftalt og angivet på ordrebekræftelse eller faktura. Fastshop vælger om varen skal repareres, omleveres eller om handlen skal ophæves. Garantien gælder fra leveringsdatoen og bliver ikke forlænget ved reparation eller omlevering. Garantien gælder ikke pærer, træningslister, glas, filtre, pakninger og justeringer. Tilbud: Tilbud er gældende i 30 dage, medmindre andet er anført i tilbuddet. Leveringstid: Den angivne leveringstid er omtrentlig og der tages forbehold for forsinkelser som følge af strejker, lockout, krig, valutarestriktioner, hindringer i transporten, beslaglæggelse, mobilisering, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende samt mangelfulde leverancer fra underleverandører eller af faktorer uden for sælgers kontrol. Leveringstiden i sådanne tilfælde vil til enhver tid antages for at være rettidig såfremt den udskudte levering er tilsvarende pågældende hindrings varighed.

Såfremt leveringstiden er angivet som et specifikt antal dage eller uger, regnes perioden først fra det tidspunkt Fastshop har modtaget alle nøjagtige oplysninger vedrørende ordren, herunder godkendelse af eventuelle fremsendte tekniske dokumenter og teknisk information. Ved misligholdelse af forfaldne betalingsbetingelser udskydes leveringstiden med et tilsvarende tidsrum for den manglende betaling. Skulle der opstå andre forsinkelser end de ovennævnte er køber dog ikke berettiget til at annullere ordren og fasthop kan ikke pålægges andre krav fra køber.

Ejendomsforbehold: Det solgte forbliver Fastshop’s ejendom indtil køber har betalt hele prisen for den leverede vare. Annullering: Annullering accepteres kun efter skriftlig aftale med Fastshop og mod betaling af eventuelle omkostninger.

Returnering af varer: Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med Fastshop og skal være emballeret i originalemballage og kurante samt være et produkt som Fastshop lagerfører. Der pålægges et returgebyr ved returneringen.

Produktansvar: Fastshop er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det bevises af køber, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Fastshop. Fastshop er aldrig ansvarlig for skade som følge af driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Fastshop kan ikke stilles til ansvar for skade på fast ejendom og løsøre.
Mangler: Fastshop er forpligtet til at afhjælpe mangler som følge af fejl i fremstilling, konstruktion eller materiale ved efter eget valg at udføre reparation eller levere anden vare. Fastshops ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes manglende vedligeholdelse, forkert montering foretaget af køber, fejlagtig reparation udført af køber eller ændringer foretaget uden Fastshops samtykke. Fastshops ansvar omfatter ej heller mangler som følge af materiale anskaffet af køber eller konstruktioner specificeret af køber. Fastshops ansvar omfatter ligeledes ikke normal slitage og forringelser. Fastshop er kun forpligtet til at afhjælpe mangler for de varer som køber har dokumentering for samt kan dokumentere, at det leverede er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt efter fastshops forskrifter. Fastshop er kun ansvarlig for at afhjælpe mangler opstået inden for 1 år fra fakturadato. Denne periode kan forkortes såfremt varen er anvendt mere intensivt end aftalt mellem parterne. På reservedele ydes 3 måneders reklamationsret på fabriksfejl. Reklamationsretten gælder ikke pærer, tætningslister, glas, filtre, pakninger og justeringer. Fastshops ansvar omfatter alene arbejdsløn og materialer direkte forbundet med manglerne. Fastshop har intet ansvar for andre omkostninger i forbindelse med konstatering af mangler samt af-og genmontering af mangelfulde varer.

Reklamation: Køber er forpligtet til straks efter modtagelsen at foretage kontrol af leverancen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Fastshop skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 7 dage efter leverancens modtagelse. Ved fragtskader skal køber straks ved modtagelsen reklamere over for fragtfører. Retten til at gøre mangler gældende bortfalder såfremt der ikke reklameres rettidigt. Ved købers reklamation over mangler er denne forpligtet til at dække eventuelle omkostninger hos Fastshop, såfremt reklamationen er ubegrundet eller fastshop ikke kan stilles til ansvar over for anglerne. Ved reklamation er køber stadig forpligtet til at overholde betalingsbetingelserne. Ved leverancer uden for Danmark, inkl. Færøerne og Grønland, dækker Fastshop alene materialerne ved afhjælpning af manglerne. Alle omkostninger i forbindelse med afhjælpning, herunder b.la. arbejdsløn ved montering ved eventuel ombytning afholdes af køber.

Myndighedskrav: Fastshop er ikke ansvarlig for overholdelse af myndighedskrav (brandmyndigheder, arbejdstilsyn m.v.). Køber er således selv ansvarlig for at kontakte de relevante myndigheder i forhold til overholdelse af gældende krav. Retsregler: I det omfang, hvori parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs-og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal køber anlægge retssag mod sælger ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting.

Salgsbetingelser til privatpersoner: 

Fortrydelsesret: Du har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor du modtager leveringen. Ønsker du at fortryde dit køb: kontakt os snarest og senest 14 dage efter modtagelsen af din ordrer. Produkterne skal være tilbageleveret til NPS Food Teknik ApS / FastShop.dk senest 14 dage efter fortrydelsen af købet er meddelt. 

Produktet skal sendes/leveres til: 
NPS Food Teknik ApS
Merkurvej 4 F
4200 Slagelse 

Køber betaler udgifter i forbindelse med en fortrydelse. Kunden har ansvaret for pakken under levering indtil vi modtager den. Ved tjenesteydelser forbundet med et køb f.eks. montering, skal køber betale omkostninger herom. Produktet leveres tilbage emballeret i original emballage. 

Tilbagebetaling: NPS Food Teknik ApS / FastShop.dk udbetaler det tilbagebetalte beløb inkl. leveringsomkostninger, når varen er returneret. Vi tilbagebetaler med samme betalingsmoddel som køber benyttede ved betaling, med mindre andet er aftalt. 

Reklamationsret: Du har altid 2 års reklamationsret, når du som privatperson handler hos NPS Food Teknik ApS / FastShop.dk. Opdages en mangel bedes køber meddele dette hurtigst muligt, dog indenfor 2 måneder efter manglen er opdaget. Efter 2 måneder bortfalder retten til reklamation. Kontakt os med en detaljeret beskrivelse af fejlen/manglen og evt. billeder. Alt efter fejl, mangel og omfang vil reparationen af produktet blive aftalt nærmere. 
Teamet bag FastShop.dk - Storkøkkendrømme